De brandstof om uw organisatie naar ongekende hoogte te stuwen!

State of the art techniek Voor het waarborgen van de belangen van alle betrokken partijen!

gecontracteerde kasstromen

ICT-Fund realiseert de financiering van ‘gecontracteerde kasstromen’, door de eindklantcontracten van het ICT-bedrijf - voor de looptijd ervan - in bundels over te kopen. ICT-Fund wordt hiermee juridisch eigenaar van de contracten. Het ICT-bedrijf blijft wel het gezicht naar de klant toe.

Three, two, one... lift off
Uw ambities vervuld

Toetreden tot het fonds biedt een ICT-bedrijf de volgende voordelen:

  • Inspelen op de klantbehoefte (van Capex naar Opex)
  • Bescherming werkkapitaal en onbeperkte groei
  • Maximale flexibiliteit en bescherming klantrelatie
  • Actieve ondersteuning en toegang tot financiële kennis
  • Waarborging van alle belangen

Groundcontrol
Ondersteuning van specialisten

ICT-Fund is een onafhankelijk financieringsfonds dat tot stand gebracht is door founding partners. Zij hebben hun financiële kennis en ervaring van de ICT markt gebundeld met een financieel krachtige geldverstrekker en een trusted party in betalingsverkeer.

Toetreden?
Het gaat hard!

ICT-Fund richt zich op ICT-bedrijven in de B2B-markt, die minimaal €2mln per jaar aan contractfinanciering kunnen onderbrengen. Inmiddels zijn 10 ICT-vendoren toegetreden en er is nog ruimte voor meer! Neem contact op voor meer informatie.

Geïnteresseerd?
Vul hier uw gegevens in, wij nemen dan contact met u op.

Contact

088 54 307 79

+(0)31 631 918 863

info@ict-fund.nl

ICT-bedrijven die Managed Service concepten aanbieden zien zich geconfronteerd met het financieringsvraagstuk van de investeringen in hardware, maar ook projectkosten, transitiekosten, implementatiekosten, software, enz. Deze kosten financieren met werkkapitaal leidt al snel tot een beperking van de groeimogelijkheden. ICT-Fund biedt dé oplossing aan ambitieuze ICT bedrijven om onbeperkt door te groeien.

Onze specialisten kunnen u van meer informatie voorzien!

Onderdeel van deze financieringsformule is dat het ICT-bedrijf verantwoordelijk blijft voor het debiteurenrisico. Door een goede selectie ‘aan de poort’ door de fondsbeheerder wordt het risico sterk beperkt. Tevens wordt een back-up dienstverlener in stelling gebracht, om de continuïteit van de dienstverlening te allen tijde te garanderen. Doordat het ICT-bedrijf ‘commercieel eigenaar’ blijft, kunnen de eindklantcontracten tussentijds aangepast worden, waardoor soepel op wijzigende klantbehoeften kan worden ingespeeld.

ICT-Fund biedt een flexibele financieringsformule. Daarin wordt niet alleen de financiering geregeld, maar verzorgt zij ook namens het ICT-bedrijf de gehele contract- en debiteurenadministratie, met inbegrip van invoicing, collection en het verwerken van de betaalstromen. Vanuit een centraal backoffice systeem kunnen alle betrokken partijen in alle transparantie werken, en is op ieder moment duidelijk wat er speelt.

Onze specialisten kunnen u van meer informatie voorzien!

Algemeen
ICT-Fund vindt zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens van groot belang. Wij zullen bij het gebruik van de persoonsgegevens altijd proberen de actuele wet- en regelgeving na te leven. In het vervolg van deze Privacyverklaring lichten wij toe hoe wij aan uw persoonsgegevens kunnen komen, wat wij daar mee doen, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen, opmerkingen en eventuele klachten. Wanneer u vragen heeft die niet in deze Privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u klachten heeft over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een email te sturen naar info@ict-fund.nl.

IP-adres
ICT-Fund kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw emailadres, bijvoorbeeld door het opvragen van informatie via de site. Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen die zijn gekoppeld aan uw Internet Protocol-adres (IP-adres). Als u een webpagina opvraagt is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die iedere keer wanneer u inlogt op het internet automatisch door uw internetprovider aan uw computer wordt toegekend, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd. Het is voor ons niet mogelijk om alleen aan de hand van uw IP-adres uw identiteit te achterhalen, tenzij u die aan ons zelf heeft doorgegeven. Wij kunnen alleen vaststellen dat de ontvangende computer in een bepaald gedeelte van het land staat. De aan het IP-adres gekoppelde informatie, zoals zoekopdrachten en websites die zijn bezocht, kunnen daarom in beginsel niet naar u worden herleid. Deze anonieme gegevens kunnen ons een beeld geven van het gedrag en de interesses van personen die onze websites bezoeken.

Persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst. Wij willen uw persoonsgegevens ook graag gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuwe diensten of producten die ICT-Fund aanbiedt. Wanneer u geen prijs (meer) stelt op deze informatie, dan kunt u dit via ons emailadres laten weten. Wij zullen meteen na ontvangst van uw verzoek het versturen van marketinginformatie stopzetten. Wij zorgen ervoor dat alle redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte en opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. U hebt altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze centrale database zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd uitleggen waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. Wanneer u meent dat het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor u deze heeft gegeven of afwijkt van deze Privacyverklaring, dan kunt u dit via ons emailadres doorgeven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die ICT-Fund met u heeft gesloten.

Onze specialisten kunnen u van meer informatie voorzien!